ADD TO FAVOUR ITES | FOLLOW US ON

当前位置:首页 > 产品中心 > 排球系列 > 产品详情

  1. 忍牌NC554排球
  2. 忍牌NC554排球
  3. 忍牌NC554排球
  4. 忍牌NC554排球
  • 忍牌NC554排球
  • 忍牌NC554排球
  • 忍牌NC554排球
  • 忍牌NC554排球

忍牌NC554排球

建议零售价格:¥125

材质:     PVC材料

颜色:     蓝色 绿色

尺寸:     5号排球

类型:忍牌5号PU贴皮排球

条形码:6931031305540

查看更多>>>
点击这里给我发消息